NEDEN AÇI?
Birebir Ders
Eğitimde Yenilikçi Fikirlerimiz, Teknoloji Hayatımıza katmış olduğu ürünler sayesinde zengin dijital deneyimlerle dolu daha eğitimli bir dünya yaratma konusundaki hayalimizin temelini oluşturuyor.
Birebir Ders öğrencinin başarılı olması için yapılan bir uygulamadır. Öğrencilerin başarıları, test sonuçlarıyla ilgili bilgi almaları onların hatalarını düzeltebilmeleri için gerekli bir durumdur. Öğrenci çözdüğü test sonuçlarını, nerelerde hata yaptığını, ne oranda başarılı olduğunu görmelidir.

AÇI Eğitim Kurumu profesyonel, mükemmeliyetçi ve kalite odaklı bir kurumdur. Öğrencilerini başarılı olmaları için tüm akademik eğitimler verilmektedir.
AÇI EĞİTİM KURUMUNDA BİREBİR DERS NASIL YAPILIR ?


Öğrencilerimiz Sınav Sistemimiz tarafından takip edilmektedir. Öğrenciler sistem sayesinde vakit kaybetmeden eksiklerini tespit eder.

Alanında başarılı, deneyimli öğretmenlerle öğrencilerimize eksiklerine göre tamamlayıcı eğitimler verilir.

Öğrencilerimize danışman öğretmenlerinin belirlediği periyotlarla birebir veya gruplar halinde birebir ders verilir.

Branş Öğretmeninin gerekli görmesi durumunda bu süre uzatılabilir. Birebir derslerin planı ve programı Danışman Öğretmeni tarafından takip edilip veliye gerekli bilgilendirme yapılır.
Rehberlik Hizmetlerimiz
Öğrenciler kendilerini güvende hissettikleri sıcak bir ortamda güler yüzle eğitim alırlar. Dershanemiz her öğrenciyle birebir ve yakından ilgilenir. Veliler öğrencilerine özel sistemlere girerek ödev takibi, not takibi, konu analizi, sınav sonuçları, kurs başarısı gibi pek çok konuda bilgi sahibi olmaktadırlar. Kursta öğrenciler için gerekli olacak tüm imkanlar sağlanmaktadır.

Eğitim ve sınav süreci öğrenci ve eğitici kurumun ortak sorumluluğu ile yürütülür. Bu ortaklıkta güven ve beraberlik hissi sağlanamazsa hayata yeni yeni atılmaya ve bir şeyler başarmaya çalışan bireyler, rotalarını belirlemekte ve sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanırlar.
Profesyonel Eğitim Koçluğu
AÇI Eğitim Kurumu’nda her öğrencinin hazırlık programını tasarlayan ve sürekli güncelleyen bir tasarımcısı ve yaptıklarını takip eden bir takipçisi var. BU SİSTEM ÖĞRENCİ KOÇLUĞUDUR.

Öğrenci Koçluğu öğrencinin kendinin farkına varmasını sağlayan bir tekniktir. Başarısız öğrenci yoktur. Kendini tanımayan, güçlü ve zayıf yönlerini bilmeyen öğrenci vardır.

Öğrenci kendine ve yeteneğine güvenmezse başaramaz. Başarmak için kendine güvenmek, ulaşılabilir hedefler koymak gerekir. Ulaşılamayacak hedefler koymak kendini kandırmaktır. Bütün enerjini bu hedefe ulaşmak için çabalayan öğrenci ulaşamadığında çok üzülecektir. Ulaşılabilir, doğru ve yerinde kararlar verebilmek için potansiyellerimizin farkına varmamız gerekir. Potansiyellerinin farkında olmayan öğrenci yanlış tercih ve kararlar alır. Koçun amacı öğrencinin kendini tanıyarak, yeteneklerinin farkına varıp kendine uygun ulaşılabilir kararlar alabilmesidir.
Öğrenci Koçluğu öğrencinin plan yapmasına, hedef belirlenmesinde ona yardımcı olmaya çalışan kişiye özel bir programdır. Amacı;

✓ Öğrencinin okul başarısını artırma
✓ Sınavlarda başarılı olmasını sağlama
✓ Ulaşabileceği, kendine uygun hedefler koyma
✓ Zamanı verimli ve etkili kullanma
✓ Etkili çalışma yöntemlerini öğrenme
✓ Kendine güvenme
✓ Başarabileceğine inanma
✓ Yeteneklerinin farkına varma
✓ Güçlü yönlerini keşfetme ve bu yönlerini geliştirme
✓ İnsanlarla iyi ve doğru iletişim kurma
✓ Doğru sorular sorma becerisini geliştirme
✓ Kendini yaptığı işe vererek çalışmasını sağlama
✓ Konsantre olma
✓ Sınav stresi, kaygıyla baş edebilme
✓Hedefleri netleştirmek
✓ Ne istediğine tam anlamıyla karar verebilme
✓ Kendi kendini kontrol edebilme
Etüt Programlarımız
Etüt, herhangi bir konuyu sıfırdan öğrenme dersi değildir. Etüt daha önce öğrenilen konuların can alıcı noktalarının konu üzerinden tekrar edilmesi ya da konu pekiştirme pratiği sırasında yapılamayan soruların öğretmen eşliğinde yapılmasıdır. Etüt sistemimiz , temel olarak her öğrencinin ders çalışmasını koordine etmektir. Etütlerimiz branş öğretmenlerimizin eşliğinde, hızlı geri dönüt sağlayan üst düzey verim almayı amaçlayan istikrarlı, planlı ve programlı ders çalışma sistemidir.

Etüt sistemimizin temel amacı;

Öğretmen ve öğrenci iş birliğini artırılması, Planlı ders çalışma alışkanlığı, Konu eksiklerinin tamamlanması, Çalışma disiplini, Düzenli ve programlı ders çalışmak.

ETÜTLER NASIL YAPILIR ?

Etütlerimiz haftalık en az 4 ders saati olarak yapılır. Her ders için bir ders saati Etüt yapılır. Etütler ilgili dersin branş öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilir. BİLGİ: Verilen ödevleri yapmayan, Derslere sürekli bir şekilde geç kalan, devamsızlık yapan, dersi dinlemeyen ya da dersin akışını bozan öğrencilerimize belli sürelerle etüt verilmez ya da kısıtlanır.
Veli Bilgilendirme Sistemi
Veliler öğrencilerine özel sistemlere girerek ödev takibi, not takibi, konu analizi, sınav sonuçları, kurs başarısı gibi pek çok konuda bilgi sahibi olmaktadırlar. Kursta öğrenciler için gerekli olacak tüm imkânlar sağlanmaktadır.

Eğitim ve sınav süreci öğrenci ve eğitici kurumun ortak sorumluluğu ile yürür. Bu ortaklıkta güven ve aidiyet hissi sağlanamazsa hayata yeni yeni atılmaya ve bir şeyler başarmaya çalışan bireyler, rotalarını belirlemekte ve sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanırlar.

Eğitici kurumun en önemli görevlerinden biri de kurumsallıktan gelen ciddiyet ve sorumluluğu öğrenciye aktararak, öğrencinin bu sürecin bir ortağı olduğunu unutmamasını sağlamaktır. Eğitim sürecinde öğrencilerin başarılı olmaları için öğrencilerin yanında bulunan herkesin iş birliği içerisinde olması gerekir.

Neden Deneme Kulübü ?
KUNDUZ iş birliğiyle LGS-YKS DENEME KULÜBÜ SEÇKİN YAYINEVLERİNİN TÜRKİYE GENELİ DENEMELERİ 40 TYT-AYT DENEMESİ + 26 LGS DENEMESİ Deneme Kulübü Başvurusu